Trang kiểm tra port của HaDongsecurity cho các anh em kỹ thuật CCTV để kiểm tra cổng port cctv online.Hikvision Port Check Dahua Port Check

    Port check là gì?

    Port check là để kiểm tra những port chúng ta đã cấu hình đóng hay mở để thuận tiện trong quá trình cài đặt và sử dụng.