Trang kiểm tra port của HaDongsecurity cho các anh em kỹ thuật CCTV để kiểm tra cổng port cctv online.Hikvision Port Check Dahua Port Check

  Port check là gì?

  Port check là để kiểm tra những port chúng ta đã cấu hình đóng hay mở để thuận tiện trong quá trình cài đặt và sử dụng.  Chia sẻ cho bạn bè

  Port hay sử dụng

  FTP Control 21
  SSH 22
  Telnet 23
  SMTP 25
  DNS 53
  HTTP / Web 80
  POP3 110
  IMAP 143
  HTTPS 443
  IMAP SSL 993
  POP3 SSL 995
  MSSQL 1433
  REMOTE 3389
  VNC 5900